Stara šola

Začuti UTRIP območja LAS Goričko

Naziv operacije: Začuti UTRIP območja LAS Goričko (Podukrep 19.2)

Akronim operacije: UTRIP

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

Razvoj osnovnih storitev

UKREP PO SLR

Razvoj dejavnosti za prosti čas, kulturo, šport in rekreacijo ter z njimi povezano infrastrukturo.

SPECIFIČNI CILJ

Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno - rekreacijsko udejstvovanje.

OPIS OPERACIJE

V današnjem času predstavlja športna rekreacija vse bolj pomembno komponento zdravega življenjskega sloga, ki pomembno vpliva na kakovost življenja mnogih ljudi. Le-ta se v nekaterih primerih odvija tudi v večnamenskih objektih, ne samo v naravi. Ob urejeni infrastrukturi se tako razvija tudi družbeno življenje.

V okviru operacije Začuti UTRIP območja LAS Goričko se bomo zato v prvi vrsti soočili s problematiko večnamenskih objektov in športno-rekreativno infrastrukturo na območju LAS Goričko, ki je povečini v slabem stanju in ne omogoča nemotenega izvajanja aktivnosti. Naš namen je spodbuditi manjše naložbe za ureditev športno-rekreativne infrastrukture ter obnoviti večnamenske objekte skupnega pomena, ki so že v okolju, in s tem preprečiti njihovo propadanje. Z operacijo sodelovanja bomo tako obnovili in uredili športno-rekreativno in družbeno infrastrukturo, saj so skupne površine za rekreacijo in druženje pomembne predvsem za dvig kvalitete življenja na podeželju ter kvalitetnejšega preživljanja prostega časa. Velikokrat so ti objekti in prav tako infrastruktura neizkoriščeni, brez ustrezne vsebine in posledično predstavljajo problem v okolju. Tako bomo z izvedbo operacije Začuti UTRIP območja LAS Goričko zagotovili boljše pogoje za izvajanje športno-rekreacijskih in družbenih dejavnosti, pri tem pa se bodo  vzpostavili pozitivni učinki na gospodarski in ekonomski razvoj kraja sodelujočih partnerjev, ki bodo prispevali k dvigu družbenega standarda in izboljšali kvaliteto življenja prebivalcev območja LAS Goričko. Z operacijo Začuti UTRIP območja LAS Goričko bomo tako prispevali k povečanju dostopnosti do točk kulturne in naravne danosti območja LAS.

NAMEN OPERACIJE

S pomočjo operacije se bo obnovila in uredila športno-rekreativna in družbena infrastruktura, saj so skupne površine za rekreacijo in druženje pomembne predvsem za dvig kvalitete življenja na podeželju ter kvalitetnejšega preživljanja prostega časa. Z izvedbo operacije se bodo zagotovili boljši pogoji za izvajanje športno-rekreacijskih in družbenih dejavnosti, pri tem pa se bodo vzpostavili pozitivni učinki na gospodarski in ekonomski razvoj kraja sodelujočih partnerjev, ki bodo prispevali k dvigu družbenega standarda in ki bodo izboljšali kvaliteto življenja prebivalcev območja LAS Goričko 2020.

CILJI OPERACIJE

  1. Izboljšati športno – rekreativno infrastrukturo in skupne površine za preživljanje prostega časa na prostem
  2. Povečati število urejenih večnamenskih objektov
  3. Ohranjanje kvalitete življenja na podeželju
  4. Izboljšati ozaveščenost ljudi o pomenu varovanja narave in ohranjanja okolja
  5. zboljšati turistično privlačnost območja LAS Goričko z urejeno športno – rekreativno infrastrukturo in večnamenskimi objekti


REZULTATI OPERACIJE

  1. Zaključene naložbe za izboljšanje infrastrukturne za preživljanje prostega časa ter za športno - reakcijsko udejstvovanje (9 zaključenih naložb).
  2. Izvedeni ozaveščevalno-družbeni dogodki za izboljšanje ozaveščenosti ljudi o pomenu rekreacije, druženja, ohranjanja okolja, biotske pestrosti ter kulturne in naravne dediščine območja LAS Goričko (10 dogodkov).
  3. Oblikovano partnerstvo za povezovanje športno-rekreacijske in družbene infrastrukture za turistične namene (1 partnerstvo).

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE

Začetek operacije: 2. avgust 2021

Zaključek operacije: 30. september 2022

VODILNI PARTNER OPERACIJE

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

PARTNERJI OPERACIJE

Občina Cankova

Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad

Župnija Kančevci

Kajak kanu klub "MURA" Krog

Prostovoljno gasilsko društvo Mačkovci

Športno društvo Moščanci

Strelsko društvo Slovan

Društvo GAJ - Vinogradniško turistično društvo Filovci

FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 359.645,97 €

Znesek sofinanciranja (EUR) 85 %: 254.549,12 €

POVEZAVE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja

LAS Goričko 2020

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.

Scroll to top