Dom duhovnosti Kančevci

                                                                                                                                                                                                                                              Program 2022

Spoštovani!
Lansko leto je bilo za nas brate kapucine leto provincijskega kapitlja in zato tudi leto sprememb. V Kančevcih je prišlo do spremembe. Dosedanji voditelj Doma duhovnosti br. Primož Kovač, je bil poslan v novo bratstvo, v Celje, kjer je postal hišni predstojnik – gvardijan. V Kančevce pa sem bil poslan br. Stane Bešter in postavljen za novega voditelja Doma. Poleg mene je nanovo v Kančevcih tudi br. Gregor Rehar iz Vipave, ki je prišel iz Vipavskega Križa, kjer je kot brat laik gradil bratstvo z molitvijo, duhovnim življenjem in najrazličnejšimi deli v samostanu. Še posebej pa se je dolga leta udejstvoval v dekanijski in škofi jski Karitas. V Kančevcih pa sta od prej br. Milan Kvas, provincijski vikar in ekonom in br. Jurij Štravs, ki vodi župnijsko pastoralo v župniji Kančevci. Prvič v zgodovini Kančevcev je tukaj štiričlansko bratstvo. Skupaj molimo in skupaj tudi opravljamo duhovno poslanstvo v Domu, v župniji in po možnostih tudi širše v škofiji in Cerkvi na Slovenskem.
Hvaležni smo za vse naše predhodne brate, ki sodelovali med vami in prispevali, da sta danes Dom in župnija to, kar sta. Še posebej smo hvaležni br. Primožu Kovaču, ki je polnih devet let uspešno vodil Dom duhovnosti in skrbel za bogat program in odmevne goste. V predpreteklem letu se je od nas poslovil br. Gabrijel. Z velikim zanimanjem je spremljal dogajanje v domu, za
vse udeležence veliko molil in prepričani smo, da to dela tudi sedaj z večnosti.
Novo leto je pred nami. Nadaljujemo dosedanja prizadevanja in želimo na njih graditi naprej. Vsem, ki nas boste obiskali in se udeležili katerega od programov, želimo, naj vas ti usposabljajo, da boste vaše domove čim bolj spreminjali v kraje sprejetosti, dobrohotne pozornosti do najbližjih, potrpežljivosti, hvaležnosti, služenja, veselja. Naj vsakdo postaja čim bolj verodostojen žarek Božjega usmiljenja (ljubezni) v vaših domovih in okolju, kjer živite.

Tudi tokrat vas želimo povabiti in pritegniti k spodbudi, ki smo jo bratje kapucini posredovali pred 13 leti, ko smo v Sloveniji obhajali leto poklicanosti. Z njo želimo pokazati na dve temeljni poklicanosti: družina ali duhovni poklic. Sprašujemo: ali sta ti dve izbiri nekaj dragocenega, pomembnega in v današnjem času potrebnega? Seveda! Današnji čas naravnost kliče k delu za dobre družine in nove duhovne poklice, kar pomeni boljšo prihodnost za družbo in Cerkev. Si morda pripravljen kaj narediti za to, da bi bilo med nami veliko dobrih družin in dovolj duhovnih poklicev? Če se sprašuješ, kaj pa lahko za to naredim, vabimo, da se nam pridružiš, ko kličemo k Bogu, naj bo v naših družinah razumevanje, spoštovanje; naj bodo kraji za odraščanje otrok v zrele odrasle osebe, naj bodo duhovniki, redovniki in redovnice prinašalci Boga med nas; naj se mladi usposobijo za svoje poslanstvo, ki jim ga namenja Bog. To delamo z naslednjo oblike molitve:

eno desetko rožnega venca, in sicer:
v ponedeljek: ki si ga Devica rodila,
v torek: ki je za nas težki križ nesel,
v sredo: ki je Svetega Duha poslal,
v četrtek: ki je oznanjal božje kraljestvo,
v petek: ki je za nas križan bil,
v soboto: ki si ga Devica v templju darovala,
v nedeljo: ki je od mrtvih vstal.
Njim pridajamo še tole Frančiškovo molitev:
»O vzvišeni in veličastni Bog,
razsvetli temine mojega srca;
daj mi pravo vero,
trdno upanje,
popolno ljubezen,

globoko ponižnost,

razumnost in spoznanje,
da se bom držal-a tvojih zapovedi. Amen.«
Prepričani smo, da tudi s ponavljanjem te molitve, lahko ustvarjamo okolje za dobre družine in duhovne poklice. Veseli bomo, če nam sporočiš, da se nam pridružuješ. V Domu vas bomo z veseljem pričakali štirje bratje kapucini. Dva sta ostala še od prej, br. Milan in br Jurij. Pridružila pa sva se br. Stane in br. Gregor. Znova se oziramo k Bogu s prošnjo, naj nam in vsem udeležencem programov in obiskovalcem nakloni blagoslovljeno dogajanje v Domu, naj nas razsvetljuje pri delitvi duhovnih dobrin, nas varuje in napolnjuje z veseljem in hvaležnostjo za vse, kar bomo prejeli.
Mir in dobro.
br. Stane, br. Milan, br. Jaroslav, br. Gregor in sodelavci
Dom duhovnosti Benedikt, Kančevci v Prekmurju

Kančevci 38,
9206 Križevci v Prekmurju

GSM: 041/840 897
tel./faks 02/554-11-38,
e-pošta: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si

DOBROTNIKI DOMA DUHOVNOSTI:

Ker nimamo nobenega rednega dotoka sredstev, se priporočamo, da postanete dobrotniki Doma duhovnosti. V knjigo dobrotnikov bomo vpisali vse, ki boste kakorkoli pomagali. Svoj prispevek lahko nakažete na: TRR: SI56 0312 5100 0573 663, odprt je pri SKB banki.
Bog povrni za vsak vaš dar!

Podprete nas lahko tudi tako, da do 0,5% svoje dohodnine namenite domu. Na davčnem uradu oddaste zahtevek, da se omenjeni delež vaše dohodnine nameni: Slovenska kapucinska provinca, Mekinčeva 3, Ljubljana, davčna številka: 20104081.
Če se boste odločili za ta način podpore domu, se Vam že tukaj zahvaljujemo.
Če že plačujete dohodnino, namenite del te dohodnine tistim, ki so vam pri srcu.

Boug plati!

KAKO PRIDETE DO DOMA DUHOVNOSTI:

  • Z avtoceste A5 (Maribor – Lendava) pojdite na izvozu za MURSKO SOBOTO (izvoz št. 7)
  • Od MURSKE SOBOTE naprej pojdite v smer MORAVSKE TOPLICE do vasi MARTJANCI (4 km).
  • Na koncu vasi MARTJANCI zavijete levo v smer PROSENJAKOVCI (tudi turistični smerokaz KANČEVCI Dom duhovnosti Benedikt)
  • Na koncu vasi SEBEBORCI (2 km) zopet levo v smer KRIŽEVCI (tudi turistični smerokaz KANČEVCI Dom duhovnosti Benedikt).
  • Peljite se skozi vasi ANDREJCI in IVANOVCI. Pri tabli Občina Gornji Petrovci (4 km), peljite naravnost.
  • Nadaljujte še 2 km do križišča, pred katerim je znak »prednostna cesta v levo«. Zavijte desno (turistični smerokaz Dom duhovnosti Benedikt), na vrhu klančka je cerkev in za njo je dom.

Če boste prišli do Murske Sobote z javnim prevozom (vlak, avtobus), nas pokličite in Vas bomo prišli iskat na postajo v Mursko Soboto.

Scroll to top