Dobrodošli obiskovalci spletne strani Župnije Svetega Benedikta v Kančevcih. Pobrskajte po naši spletni vsebini, nato pa povabljeni, da nas obiščete tudi v naši bedenički cerkvi ali njenih podružnicah.

Ob nedeljah ob 10.00 TV SLOVENIJA na 1. programu neposredno prenaša nedeljsko sveto mašo iz mariborske stolnice. Sveto mašo daruje mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl.

NAGOVOR OB JEZUSOVEM KRSTU

 

 

Pozdravljeni župljani in župljanke župnije svetega Benedikta!

Ker letos ni mogoče organizirati našega molitvenega srečanja Marija odi, se obračam na vas, da se pridružimo adventnemu premišljevanju in molitvi takole preko medmrežja. Trud za svetost naših duš ostaja dragocen tudi v teh koronskih časih. In tudi letos je pred nami advent. To bo tudi priložnost, da se vidimo vsaj preko kamere. Hvala vsem, ki se želite odzvati vsak torek v adventu.

KAKO DO ZOOM SREČANJA?

POTREBUJEŠ:

računalnik ali pametni telefon, ki ima seveda zvočnik, kamero (ni obvezna) in mikrofon

KAKO SE PRIKLJUČIM?

Ko je naprava vključena dvokliknem na slednjo povezavo in trenutek počakam:

ZA 12.1.2021

https://us04web.zoom.us/j/77804166608?pwd=T0dmVEhIdEVLMjQxSU1mVFkrMk1hQT09

 

Pojavi se spletna stran na kateri v manjšev kvadratu med drguim piše: ODPRI APLIKACIJO ZOOM MEETINGS.

Počakam majčkeno dlje in že vidim sebe v ekranu.

Pojavi se tudi kvadratek v katerem piše: JOIN WITH COMPUTER AUDIO. Kliknem še to in to je to.

Če pa kateri računalnik zahteva varnostno kodo, je pa za to srečanje tale: yp1EZh

POVEZAVA IN VARNOSTNA KODA BOSTA VSAK TEDEN DRUGAČNI!

Župnijska oznanila    17. do 24.1. 2021

V nedeljo         1. ob 10.00 pri Bedeniki                      za zdravje                                                                                br. Jurij                                    za župljane in dobrotnike

v soboto           3. ob 17.00 pri Bedeniki                      za + Jožefa Sepa, 1.obl.??

V nedeljo         2. ob 8.30 pri Bedeniki            za župljane in dobrotnike ali po vašem namenu                    1. ob 10.00 pri Bedeniki                   v zahvalo

Danes je 2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska
Godovi tedna: v ponedeljek sv. Marjeta Ogerska, kneginja, dominikanka – začetek tedna molitve za edinost kristjanov; v torek sv. Makarij Aleksandrijski, opat; v sredo sv. Sebastjan (Boštjan), mučenec; v četrtek sv. Agnes, (Neža, Janja), devica, mučenka; v petek sv. Vincencij (Vinko), mučenec; v soboto sv. Henrik Suzo, dominikanec in zaroka Marije in Jožefa; v nedeljo je 3. nedelja med letom – nedelja Božje Besede.

Ta teden je teden molitve za edinost Kristjanov. Letošnje geslo je: Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu (prim Jn 15, 5-9). Povabim vas, da prav zvesto molimo za edinost v svetu in na Goričkem. Še posebno molimo za družine z različno veroizpovedjo.

V naši cerkvi do nadaljnjega svete maše opravljata br. Stane in br. Milan. Boug vama plati! Cerkev sprejme 8 posameznikov (oseba na 30 kvadratnih metrov):
pet jih je lahko v cerkveni ladji
eden na koru
eden pod zvonikom
eden v zakristiji

Bedenička cerkev sprejme tri družine hkrati.
K zgoraj objavljenim svetim mašam se je potrebno predhodno najaviti po telefonu, še bolje po sms- u (031/545 108), ali po internetni pošti:
jurij.stravs@rkc.si.

Kdor je naročil mašni namen bo imel prednost, če bo želel. Prostor boste lahko dobili tisti, ki bo še prost. Mesta, kjer boste lahko sedeli bodo označena.

Cerkev se mora po vsaki sveti maši temeljito prezračiti, zato vas prosim, da pridete primerno toplo oblečeni in obuti. Hvala za razumevanje.

Na Tri Kralje, smo blagoslovili nalepke s trikraljevskim blagoslovom, ki jih lahko prejmete v cerkvi. Poleg njih so letos poslali tudi položnico za vaš misijonski dar. Dar za cerkev oz. ogrevanje pa lahko darujete v nabiralnik, Boug plati!

Odločili smo se, da torkovo molitev Marija odi ob 18.00 do nadaljnjega ohranimo. Povezava je na naši strani župnija Kančevci oznanila.

Navodila za obhajanje svetih maš v mariborski metropoliji

 31.12.2020  Mariborska metropolija  COVID19Škofija CeljeŠkofija MariborŠkofija Murska Sobota

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah«, smo se na zadnji dan leta, 31. decembra 2020, sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali situacijo in se na temelju tega  odločili:

 1. S ponedeljkom, 4. januarja 2021, ponovno uvajamo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18. decembra 2020 (navodila v točki 6.).
 2. Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma družine. Prav tako naj prilagodilo urnike svetih maš tako, da se bodo lahko verniki razporedili. Na dan Svetih treh kraljev lahko vsak duhovnik daruje štiri svete maše.
 3. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam, kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati svete maše z verniki, naj duhovniki poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo izven svete maše.
 4. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja sam in jo prenaša preko medijev, lahko sodelujeta organist in tudi solist. Pri svetih mašah z verniki pa je lahko samo instrumentalna glasba.
 5. Priporočamo, da si duhovniki priskrbijo pomočnike, ki bodo pomagali pri upoštevanju navodil in pomagali vernikom, da bodo našli prostor v cerkvi.
 6. Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo naslednja navodila SŠK z dne 18. decembra 2020:

                 1.    Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce,  blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

2. Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

 •    V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina). 
 •     Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
 •      Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.
 •     Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
 •      Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko. 
 •      Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.
 •    Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.
 • h)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
 •       Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
 •       Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
 •     Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.).
 •       Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.

3. Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).

4. Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.

5. Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja vsaj 1,5 metra medosebne razdalje med verniki.

6. Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

7. Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.

8. Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

9. V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.

10.Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

11. Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.

12. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

13. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

14. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

15. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.

16. Duhovni seminarji, predavanja (sestanki), ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine, niso dovoljeni.

17. Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oz. odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.

Ob vstopu v novo leto, prosimo Gospoda modrosti, da bi znali čas prav uporabljati. Naj bo vsak dan ustvarjanja v Gospodovem vinogradu prežet z ljubeznijo. Tudi čas pandemije naj prečisti misli in besede, da bodo obrodile sadove za večnost.

Msgr. mag. Alojzij Cvikl D.J., mariborski nadškof metropolit

Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof

 1. Rok Metličar, škofijski upravitelj celjske škofije

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Scroll to top